สมัครสมาชิก
ทรัพย์เศรษฐี
เบอร์โทรศัพท์

หากสมัครเพื่อทำการฝากด้วยเบอร์ Truewallet ชื่อ-นามสกุลของ Truewallet และบัญชีธนาคารที่สมัครต้องตรงกัน
รหัสผ่าน

(รหัสประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ เเละตัวเลข รวมกัน 8 ตัวอักษรขึ้นไป)
ยืนยันรหัสผ่าน

(ยืนยันรหัสผ่านต้องตรงกลับรหัสผ่าน)
ชื่อ-นามสกุล
ต้องกรอกให้ครบถ้วน เช่นชื่อ นาย/นาง แมวน้อย น่ารักมาก ต้องกรอก **แมวน้อย น่ารักมาก**
หมายเลขบัญชี
ชื่อ-นามสกุลของบัญชีธนาคารต้องตรงกับที่กรอกมา (ใช้ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยเท่านั้น) *ยกเว้นกรณีลูกค้าต่างชาติใช้ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษที่ตรงกับบัญชีธนาคารได้ค่ะ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก